tarda d'estiu,

les vinyes verdes,

les hores lentes.