l'aigua fresca,

l'escuma contra les roques,

llum radiant.