nit de solstici,

les fogueres a la platja,

les finestres s'obren.